Vi bygger om lite på sidan

Vi ber om överseende för eventuella felskrivningar under uppdateringen.

Vad du kan förvänta dig

Efter en gastric sleeve operation kan man uppnå en viktnedgång på cirka 50-80 % av övervikten inom de första 1-2 åren. Det är viktigt att komma ihåg att resultaten kan vara mindre stabila på längre sikt, särskilt efter fem år. Med tiden kan magsäckens volym gradvis öka, och det är möjligt att man går upp i vikt igen. För att bibehålla resultatet är kontinuerlig uppföljning och en anpassad livsstil avgörande.

Forskning har visat att gastric sleeve kan leda till förbättrad livskvalitet. Många individer upplever en minskning eller till och med försvinnande av överviktrelaterade hälsoproblem efter en sleeveoperation. Det är viktigt att notera att resultaten kan variera från person till person, och det är därför viktigt att konsultera med våra kirurger och följa rekommenderade riktlinjer för bästa möjliga resultat.

Gastric Sleeve

Gastric Sleeve 

Gastric sleeve är ett kirurgiskt ingrepp som enbart omfattar magsäcken och innebär ingen kirurgi på tarmen. Vid överviktsoperationen avlägsnas 80% av magsäcken så att den resterande magsäcken får formen av ett rör eller en ärm – därav namnet ”sleeve”. En smal rörformad del blir kvar. Den del av magsäcken som opereras bort tas ut ur bukhålan. Den smala, rörformade del som återstår ”häftas” tät med avancerade kirurgiska instrument.

Gastric sleeve har en hormonell effekt som leder till att hungerkänslorna minskar. När den förminskade magsäcken fylls skapas det också ett tryck som ger tidig och relativt långvarig mättnadskänsla. Om du äter för stora mängder mat, eller om du äter för snabbt, blir du i värsta fall illamående och kan få kräkningar.

Metoden är icke reversibel, dvs den kan inte återställas, men uppfattas bland vissa som mer skonsam än gastric bypass. Detta beror på att man inte kopplar om tarmarna. Risken för komplikationer skiljer sig dock inte nämnvärt mellan operationsmetoderna.

Fördelarna med gastric sleeve

 1. Varaktig Viktnedgång: En överviktsoperation, såsom gastric sleeve eller gastric bypass, kan leda till en betydande och långvarig viktnedgång. Många patienter når en viktnedgång på cirka 80% av sin överskjutande vikt. Detta kan hjälpa till att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt, vilket minskar risken för fetmarelaterade sjukdomar.
 2. Minskade Hälsorisker: Viktnedgången som följer med en överviktsoperation kan minska risken för en rad fetmarelaterade hälsoproblem, inklusive diabetes typ 2, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt-kärlsjukdomar, sömnapné, depression och ledsmärta. Andra sjukdomar som reflux, polycystiskt ovariesyndrom, migrän, astma och inkontinens kan också förbättras eller lindras.
 3. Minskad Medicinering: Många patienter kan minska eller sluta med sina mediciner efter en överviktsoperation, särskilt om deras hälsoproblem är direkt kopplade till deras övervikt.
 4. Förbättrad Livskvalitet: Studier har visat att livskvaliteten förbättras avsevärt efter en överviktsoperation. Patienter rapporterar ofta högre nivåer av energi, självförtroende och fysisk aktivitet.
 5. Förändrat Ätbeteende: Efter operationen kan patienter uppleva en förändring i sina ätbeteenden. De kan uppleva tidig mättnadskänsla och en minskad lust att äta stora mängder mat, vilket gör det enklare att kontrollera sin vikt.
 6. Hormonella Förändringar: Överviktsoperationer kan påverka hormon- och nervsystemet på ett sätt som minskar hungerkänslorna och begäret att överäta. Detta kan vara en viktig faktor för att bibehålla viktnedgången på lång sikt
 7. Bättre Psykisk Hälsa: Många patienter rapporterar en förbättring av sin psykiska hälsa efter en överviktsoperation. Minskad vikt och förbättrad hälsa kan minska stress, depression och ångest.
 8. Långsiktig Viktstabilitet: Med rätt eftervård och uppföljning kan patienter upprätthålla sin viktnedgång på lång sikt.

 

Anpassning av Kostvanor

Efter en överviktsoperation, oavsett om det är gastric sleeve eller gastric bypass, är det avgörande att anta nya kostvanor. Det finns forskning som antyder att sleeveopererade kanske inte är lika känsliga för fett och socker som de som har genomgått en gastric bypass-operation. Studier pågår för att utvärdera om olika tillskott av vitaminer och mineraler kan vara nödvändiga för dessa två grupper, men för närvarande föreskrivs samma tillskott till båda.

Ökad Popularitet för Gastric Sleeve

Gastric sleeve har vuxit i popularitet och har blivit allt vanligare under de senaste fem åren i Sverige. Ursprungligen utvecklades metoden på 80-talet som det första steget i en större överviktsoperation kallad duodenal switch. Nu utförs dock gastric sleeve som en fristående magsäcksoperation med titthålskirurgi och utgör numera hela 50% av alla överviktskirurgiska ingrepp i landet. Hos CK Klinikerna Kirurgi kan våra erfarna kirurger guida dig genom denna beprövade och effektiva behandling för att hjälpa dig på din resa mot en hälsosammare vikt och livsstil.

Före operationen

STEG 1 – Första kontakten med CK Klinikerna Kirurgi

Det allra första steget är att ta kontakt med oss på CK Klinikerna Kirurgi när du överväger en överviktsoperation. Vi uppmuntrar dig att först noggrant genomgå informationen på vår hemsida för att förstå processen bättre. När du känner dig redo, kan du kontakta oss antingen via telefon eller genom att använda kontaktformuläret som finns här på vår webbplats. För att en överviktsoperation ska vara aktuell behöver du uppfylla vissa grundläggande kriterier. Dessa inkluderar att du är över 20 år, har ett BMI över 35 och en lång historik av övervikt och fetma som inte har svarat väl på traditionella viktminskningsmetoder.

Under det första steget, Steg 1, kommer du att ha en samtalssession med våra erfarna sjuksköterskor och dietister. Om du kvalificerar dig för vidare utredning kommer du att behöva förse oss med följande information:

 • Blodtryck, puls och EKG-resultat.
 • Blodprovresultat.
 • Hälsodeklaration.
 • Din längd, vikt och midjemått.

STEG 2 – Kirurgisk bedömning

Nästa steg, Steg 2, innebär ett samtal med en av våra erfarna kirurger. Detta samtal kan äga rum antingen på vår mottagning eller via telefon- eller videosamtal. Tillsammans med kirurgen kommer du att gå igenom exakt vad som innebär i en överviktsoperation och de livsstilsförändringar som krävs efteråt. Kirurgen kommer också att ge dig detaljerad information om de olika operationsmetoder som vi erbjuder. Det är vår högsta prioritet att du känner dig fullständigt informerad och trygg genom hela processen.

STEG 3 – Narkosbedömning

Det tredje steget, Steg 3, är en bedömning av din hälsosituation av vår erfarna narkosläkare. Denna bedömning syftar till att utvärdera om du är lämplig för en överviktsoperation och att göra det med så minimala risker som möjligt, med tanke på de potentiella fördelarna som kirurgin kan medföra.

STEG 4 – Boka ditt operationsdatum

När du har blivit godkänd av ovanstående instanser kommer vår operationskoordinator att kontakta dig för att boka ditt operationsdatum. Vi kommer att samarbeta med dig för att hitta ett datum som passar bäst för dig och ditt schema.

Förberedelser inför operationen

Innan din operation kommer du att mottaga skriftlig information från CK Klinikerna Kirurgi. Det är av yttersta vikt att du tar dig tid att noggrant gå igenom allt material som vi skickar till dig. Om något är oklart eller om du har frågor, tveka inte att kontakta oss i god tid så att vi kan ge dig den support och vägledning du behöver.

Inför operationen kan det vara nödvändigt för dig att förlora en viss mängd vikt. Detta görs för att minska storleken på levern och minska mängden fett runt de inre organen i magområdet. Detta underlättar operationen för kirurgen. Beroende på ditt nuvarande BMI kan det krävas att du börjar med en lågkaloridiet några veckor före operationen.

Om du röker är det av största vikt att du slutar röka senast fyra veckor innan operationsdagen. Att sluta röka har många positiva hälsoeffekter både före, under och efter operationen. Det minskar risken för komplikationer, främjar sårläkning och förbättrar din hälsa på lång sikt. Berätta för din läkare om du behöver stöd och hjälp med att sluta röka.

Kostråd för dig som genomgår en överviktsoperation

Efter en gastric sleeve-operation kommer din förmåga att kontrollera ditt ätande att förändras. För att uppnå ett hälsosamt och hållbart ätbeteende behöver du vara motiverad och målinriktad. Här kommer CK Kirurgklinikens kostrådgivare till din hjälp, både före och efter operationen.

Råd från vår dietist

Innan överviktsoperationen kommer du att ha en grundlig genomgång med vår dietist som ger dig detaljerad information om vad och hur du ska äta både närmaste tiden efter operationen och i ditt nya liv som opererad. Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor och tillsammans kommer ni att gå igenom den lågkaloridiet som du behöver följa under veckorna innan operationen, samt de kostvanor som kommer att gälla efter operationen.

När du skrivs ut efter operationen kommer du att få ytterligare tips och kostråd. Dessutom kommer du att ha kontaktuppgifter till din kostrådgivare och kan nå dem när som helst.

Några viktiga riktlinjer att alltid följa inkluderar:

 • Äta och dricka långsamt.
 • Äta regelbundet med 6 små måltider per dag.
 • Dricka 1,5-2 liter vätska varje dag och aldrig hoppa över en måltid.

För vissa patienter kan oro uppstå om de kommer att kunna njuta av maten efter sin överviktsoperation. Svaret är ja, men på ett annorlunda sätt än tidigare.

Hur ska jag äta veckorna innan min överviktsoperation?

För att uppnå din målvikt inför operationen rekommenderar vi en lågkaloridiet för snabb viktnedgång. Följ dessa riktlinjer:

 • Välj en komplett kostersättning (inte en måltidsersättning).
 • Fördela antalet portioner jämnt över dagen.
 • Konsumera endast pulverdiet och undvik andra livsmedel eller drycker som innehåller kalorier.
 • Drick mycket vatten, gärna mer än 2 liter dagligen (smaksatt och kolsyrad vatten är också tillåtet).
 • Kaffe och te utan socker och mjölk är godkänt (sötningsmedel är tillåtna).

Kom ihåg att det är du som måste göra arbetet, men vår dietist kommer att ge dig de bästa verktygen och förutsättningarna för att lyckas med en sund livsstil.

Operationsdagen

På operationsdagen kommer du att ankomma till vår mottagning cirka 2-3 timmar före din operation. Detta ger oss tillräckligt med tid att förbereda dig och ger dig möjlighet att diskutera din operation med både kirurgen och narkosläkaren. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg och säker under hela operationsprocessen.

En gastric sleeve-operation tar normalt sett cirka 1 timme att utföra. Efter operationen kommer du att tillbringa tid på vår uppvakningsavdelning fram till nästa morgon. Därefter kommer du att flyttas till ett bekvämt övernattningsrum, som ligger i nära anslutning till uppvakningsavdelningen. Vi kommer att noggrant övervaka din återhämtning.

Dag 2

Under den andra dagen kommer du att träffa vår kostrådgivare och även få möjlighet att ta en promenad utomhus. På morgonen kommer du att skrivas ut och vara redo att återgå hem mellan kl 08.00-10.00. Vi kommer att ge dig detaljerad information om vad du behöver göra och vad du kan förvänta dig efter operationen för att säkerställa din framgångsrika återhämtning och livsstilsförändring.

 

Efter operationen

Vad händer efter operationen?

Efter din gastric sleeve-operation kommer du att vakna upp på vår uppvakningsavdelning och sedan flyttas till ett av våra bekväma patientrum. Du kommer att vara hos oss i två dagar och under hela denna tid kommer vår personal att övervaka din återhämtning.

För att underlätta din övergång till din ”nya” magsäck och för att möjliggöra en smidig återhämtning, rekommenderar vi att du är sjukskriven i fyra veckor. Detta ger dig tid att anpassa dig till ditt nya ätbeteende, få i dig tillräckligt med vätska och måltider, samt följa våra riktlinjer för fysisk aktivitet.

Support?

Upp till två år efter din operation kommer vi att följa upp med dig genom ett noggrant planerat program. Du kommer att få detta program när du skrivs ut från vår klinik för att säkerställa din fortsatta framgång och hälsa.

Hur ska jag äta efter min överviktsoperation?

Här är råden från vår kostrådgivare som du kan följa vecka för vecka efter din överviktsoperation:

Flytande kost efter överviktsoperation, vecka 1-2:

 • Under de första två veckorna efter operationen bör du endast äta flytande kost. Konsistensen ska vara helt slät utan bitar, och den bör rinna jämnt när du häller den. Använd en mixer för att göra släta soppor och smoothies.

Mjuk mat efter överviktsoperation, vecka 3-4:

 • Efter de första två veckorna övergår du till mjuk och mosad mat. Konsistensen ska fortfarande vara slät och fri från bitar, men något fastare än flytande kost. Du kan exempelvis mixa kött med lite vätska (mjölk, vatten, buljong) till en slät konsistens. Mjuka och redan konsistensanpassade livsmedel går också bra att mosa väl med en gaffel. Komplettera med rekommenderat proteinpulver under vecka 1-4.

Introduktion av livsmedel, vecka 5:

 • Nu kan du försiktigt börja inkludera fast mat i din kost. Börja med lättuggad mat och kom ihåg att tugga ordentligt. Vissa livsmedel kan vara extra känsliga de första månaderna, så var försiktig med trådiga och klibbiga livsmedel som rabarber, räkor, broccolistjälkar, vitt ris, vitt bröd och pasta. Det kan vara bra att vänta med dessa ett tag innan du introducerar dem i din kost.

Vitaminrekommendationer för överviktsopererade:

 • SOREG (Scandinavian Obesity Surgery Registry) har fastställt nationella riktlinjer för vilka vitaminer och mineraler som bör tas som kosttillskott efter en överviktsoperation. CK Slim Clinic har valt att följa dessa riktlinjer som förstahandsrekommendation. För en gastric sleeve-operation bör dagliga kosttillskott innehålla följande ämnen:
  • Järn (45-60 mg/dag)
  • Vitamin B12 (cyanokobolamin 350 mikrogram/dag) (kan även ges som en injektion var tredje månad)
  • D-vitamin (800 IE) i kombination med kalcium (>500 mg, helst i citratform)
  • Folat (400 mikrogram/dag)
  • Tiamin (kvinnor 1,1 mg/dag, män 1,4 mg/dag)
  • Zink (9 mg/dag)

Kom ihåg att vitaminer kommer att vara en del av din dagliga rutin livet ut, så se till att du har en praktisk plats för dina tabletter. Det är viktigt att du tar dem regelbundet.

Hur får jag recept på vitaminerna om jag har genomgått en överviktsoperation?

Du kan själv beställa Baricol-vitaminer via deras hemsida och även välja att prenumerera på dem, vilket vi rekommenderar. Om du föredrar att få vitaminer på recept kommer du att få förnyade recept under hela uppföljningsperioden. Efter det kan du kontakta din vårdcentral för receptförnyelse.

Vad händer om jag är överviktsopererad och inte tar mina vitaminer?

Initialt kommer det inte att ha några omedelbara konsekvenser. Många patienter upplever att de mår bra och äter bättre än någonsin och tror därför att de inte behöver kosttillskott. Problemet är att brister och bristsymtom tar tid att utveckla och kan vara diffusa.

Vitaminbrister på lång sikt kan leda till allvarliga konsekvenser såsom benskörhet, blodbrist och nervskador, och när dessa symtom väl uppträder kan det vara för sent. Det rekommenderas starkt att du tar kosttillskott livet ut, vilket är en av de viktigaste aspekterna av din egenbehandling efter operationen.

Eventuella risker och komplikationer

Även om risken för komplikationer efter en gastric sleeve-operation (LSG) är mycket låg, är det viktigt att vara medveten om eventuella risker. Dessa inkluderar:

 • Sårinfektion: Det är möjligt att utveckla en sårinfektion efter operationen, även om det är ovanligt vid titthålskirurgi som LSG. Om en infektion uppstår kan den vanligtvis behandlas lokalt med hjälp av din vårdcentral.
 • Blödningar: Blödningar under eller efter kirurgiska ingrepp kan ibland behöva behandlas och kan i sällsynta fall kräva ytterligare operationer.
 • Läckage: Det är sällsynt, men ibland kan läckage uppstå i det konstruerade magsäcksröret efter LSG. Detta är allvarligt eftersom det kan innebära att mag- och tarminnehåll läcker ut i bukhålan. Läckage inträffar vanligtvis inom de första dagarna efter operationen och kräver vanligtvis ytterligare kirurgiska ingrepp.
 • Halsbränna: Efter en gastric sleeve-operation kan risken för halsbränna och sura uppstötningar öka. Dessa symtom är vanliga under de första månaderna efter operationen och tenderar att försvinna med tiden. I vissa fall kan dock besvären kvarstå och kräva livslång behandling med protonpumpshämmare.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies