Om oss

En specialistklinik i Orminge, Saltsjö-Boo med gedigen erfarenhet och bred kompetens inom flertalet kirurgiska specialiteter.

"Vi erbjuder specialistutredningar och behandlingar inom Stominedläggning, Bråck, Gallbesvär, Urologi, Mag -/ tarm besvär inkl. ändtarmsbesvär samt operationer av hudförändringar."

CK Klinikerna – Kirurgi erbjuder hög tillgänglighet och ett professionellt personligt bemötande. I våra ögon är det mötet mellan människor som lägger grunden för en bra vård, därför har vi valt att satsa på en skicklig personalgrupp med lång erfarenhet och utomordentliga kliniska meriter samt god social kompetens

CK Klinikerna – Kirurgi ägs av Nacka Kirurgi AB, ett dotterbolag till familjeföretaget Carballos Klinic AB. Ekonomisksituation kan ses på alla bolag (https://www.allabolag.se/5592014145/nacka-kirurgi-ab).

Vision, Värdegrund & Kvalitet

CK Klinikerna – Kirurgi följer visionen och värdegrunden som gäller för hela Carballo Klinic AB´s koncern. Ledorden ”Passion för kvalitét” strävar efter hög kvalitet och innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård, vi lägger därför mycket stor vikt vid både rekrytering av kompetent personal och uppföljning av avvikelser vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar. Principerna i ”LEAN-Healthcare” utgör en naturlig och central del I verksamheten. 

CK Klinikerna - Kirurgi

På CK Klinikerna – Kirurgi sätter vi våra patienter i centrum vid varje frågeställning. Det innebär att stor vikt läggs vid patientens förväntningar och upplevelser av vården. Vi är professionella och visar alltid respekt för människors lika värde. Detta är särskilt viktigt även när det kommer till våra medarbetare då våra goda resultat beror till stor del på deras kunskap och arbetsglädje. 

Då CK Klinikerna Kirurgi utför sjukvård på uppdrag av Region Stockholm, Region Uppsala, Region Norrbotten så följer CK Klinikerna – Kirurgi även regionernas vision och värdegrund, således kommer öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan högt upp på agendan. För mer info var god se separat information på respektive regions hemsida vad gäller aktuell vision och värdegrund.

CK Klinikerna – Kirurgi kommer att erbjuda sina patienter högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög patient/kundnöjdhet. Patient och närstående kommer att visas omtanke och respekt.

Erfarenheter från avvikelsehanteringen kommer att användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Enheten kommer att ta till vara förslag och klagomål från patienter, närstående och personal. Vård kommer att erbjudas i ändamålsenliga lokaler för att tillfredsställa patienternas behov samt svara upp mot hygieniska och medicintekniska krav.

Genom intern samverkan och gott samarbete kommer CK Klinikerna – Kirurgi vara en god och trygg arbetsgivare som erbjuder sin personal möjligheten att kompetensutvecklas samtidigt som kliniken uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.