Om oss

En specialistklinik i Orminge, Saltsjö-Boo, Nacka, Stockholm med gedigen erfarenhet och bred kompetens inom flertalet kirurgiska specialiteter. Läs om våra ingrepp här

"Vi erbjuder specialistutredningar och behandlingar inom Stominedläggning, Bråck, Obesitas, Plastik, Gallbesvär, Urologi, Mag -/ tarm besvär inkl. ändtarmsbesvär samt operationer av hudförändringar."

CK Klinikerna – Kirurgi strävar efter att erbjuda våra patienter en hög grad av tillgänglighet samt en personlig och professionell vårdupplevelse. Vi tror starkt på att människomötet är kärnan i en framstående vård, och därför har vi investerat i en expertpersonal som utmärker sig genom långvarig erfarenhet, enastående klinisk kompetens och utmärkt social kompetens.

Vår höga tillgänglighet innebär att vi arbetar hårt för att vara tillgängliga när våra patienter behöver oss som mest. Vi förstår att hälsoproblem inte alltid kan planeras och vi strävar därför efter att erbjuda flexibla bokningsalternativ och korta väntetider. Vi är dedikerade till att göra vår vård så tillgänglig som möjligt och att möta våra patienters behov.

Vår personal utgör hjärtat av vår klinik. Vi är stolta över att ha samlat en grupp professionella vårdgivare som besitter en djupgående kunskap inom sina specialområden. Deras långa erfarenhet och imponerande kliniska meriter är avgörande för att säkerställa att varje patient får den bästa möjliga vården. Men vi tror inte bara på teknisk kompetens; vi lägger även stor vikt vid social kompetens. Våra medarbetare är väl medvetna om vikten av att skapa en trygg och empatisk miljö för våra patienter. Det är den mänskliga aspekten av vården som vi anser vara lika viktig som den medicinska.

Sammanfattningsvis arbetar CK Klinikerna – Kirurgi för att göra vår vård så tillgänglig och personlig som möjligt. Vi förstår vikten av det mänskliga mötet och är stolta över vår skickliga personal som kombinerar klinisk kompetens med en stark social förmåga för att säkerställa att varje patient får den vård de förtjänar. Vi är redo och villiga att stå vid patienternas sida i deras hälsorelaterade utmaningar.

CK Klinikerna – Kirurgi ägs av Nacka Kirurgi AB, ett dotterbolag till familjeföretaget Carballos Klinic AB. Ekonomisksituation kan ses på alla bolag (https://www.allabolag.se/5592014145/nacka-kirurgi-ab).

Vision, Värdegrund & Kvalitet

CK Klinikerna – Kirurgi har som huvudmål att förverkliga och upprätthålla den vision och värdegrund som genomsyrar hela Carballo Klinic AB:s koncern. Vår övergripande motto, ”Passion för kvalitet,” är vår drivkraft och vägledande princip som vi strävar efter att omsätta i praktiken varje dag. Denna vision är rotad i vår starka övertygelse om att högkvalitativ vård är av yttersta vikt och att vi alltid måste sträva efter att utföra vårt arbete med precision och skicklighet.

För att förverkliga vår vision om hög kvalitet är vi medvetna om att det kräver noggrannhet i varje steg av vår verksamhet. Vi är övertygade om att genom att utföra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt kan vi säkerställa att våra patienter får den bästa vården möjlig. För att uppnå detta, ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att anställa och behålla kompetent personal. Våra medarbetare är vårt viktigaste tillgång och deras kunskap och engagemang är avgörande för att upprätthålla vår höga standard på vård.

För att säkerställa vår kvalitetssäkringssystem är vi också engagerade i en rigorös process för att övervaka och utvärdera eventuella avvikelser i våra procedurer. Genom att noggrant följa upp och analysera avvikelser har vi möjlighet att identifiera områden där förbättringar kan göras. Detta är en kontinuerlig process som är integrerad i vår dagliga verksamhet.

En annan viktig aspekt av vår kvalitetssträvan är vår användning av principerna inom ”LEAN-Healthcare.” Denna metodologi är en naturlig och central del av vår verksamhet och hjälper oss att eliminera onödiga resursslöserier och ineffektivitet. Genom att tillämpa LEAN-principerna kan vi öka effektiviteten, minska kostnader och samtidigt förbättra kvaliteten på vår vård.

Sammanfattningsvis är visionen och värdegrunden för CK Klinikerna – Kirurgi starkt fokuserade på att leverera högkvalitativ vård till våra patienter. Genom att arbeta med passion och sträva efter att alltid göra det bästa möjliga i varje aspekt av vår verksamhet, och genom att använda LEAN-Healthcare-principerna som vår grund, är vi fast beslutna att uppfylla och överträffa våra mål när det gäller kvalitet och patientvård.

CK Klinikerna - Kirurgi, Om oss

På CK Klinikerna – Kirurgi är patienternas välbefinnande vår högsta prioritet i varje steg av vår verksamhet. Vi strävar efter att överträffa deras förväntningar och säkerställa en positiv upplevelse av vården. Vår professionella inställning är grundad i principen om att alla individer förtjänar respekt och lika värde, oavsett om de är patienter eller medarbetare. Vi erkänner att våra framgångar är starkt kopplade till våra medarbetares kompetens och arbetsglädje.

Eftersom CK Klinikerna – Kirurgi utför sjukvårdstjänster på uppdrag av flera regioner, inklusive Region Stockholm, Region Uppsala, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Östergötland, följer vi noga deras vision och värdegrund. Vi prioriterar öppenhet, kompetens, pålitlighet och samarbete i enlighet med deras riktlinjer. För detaljerad information om varje regions specifika vision och värdegrund, hänvisar vi till respektive regions officiella webbplatser.

Vår målsättning på CK Klinikerna – Kirurgi är att erbjuda våra patienter högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet. Vår kompetenta personal och våra exceptionella mellanmänskliga färdigheter skapar en atmosfär av förtroende och tillit, vilket leder till hög patient- och kundnöjdhet. Vi behandlar våra patienter och deras närstående med omsorg och respekt i varje situation.

Vi tar avvikelserapportering på stort allvar och använder erfarenheter från detta arbete som en värdefull resurs för att förebygga framtida risker. Förslag och klagomål från våra patienter, deras närstående och vårt eget personal tas på allvar och används för att förbättra vårt arbete kontinuerligt. Vi strävar efter att tillhandahålla vård i anpassade och hygieniska lokaler som uppfyller de högsta medicintekniska och hygieniska standarderna.

Genom effektiv intern samverkan och gott samarbete är CK Klinikerna – Kirurgi en pålitlig och trygg arbetsgivare som investerar i personalens kompetensutveckling. Samtidigt säkerställer vi att vi uppfyller beställarnas mål och överensstämmer med externa lagar och regler. Vi strävar efter att vara en ansvarsfull aktör inom sjukvården och en tillförlitlig partner för våra regioner.